BETINGELSER FOR ANVENDELSE

© Copyright 2015, GlaxoSmithKline Group of Companies. Alle rettigheder forbeholdes.
Denne hjemmeside (www.flixonase.dk) ejes og drives af GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, DK-2605 Brøndby, Tel. +45 44 86 86 86, CVR nr. 55 54 18 17.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (herefter GSK CH) er en virksomhed i GlaxoSmithKline-koncernen. Koncernen har aktiviteter inden for lægemiddelsektoren og har hovedkontor i England. For yderligere oplysninger henvises til www.gsk.com og www.glaxosmithkline.dk.

Formålet med hjemmesiden er at oplyse om FLIXONASE® (fluticasonpropionat) og www.flixonase.dk henvender sig først og fremmest til privatpersoner, der interesserer sig for høfeber, helårssnue samt produkter til behandling heraf. Siden finansieres helt af GSK CH. Oplysninger på flixonase.dk må ikke opfattes som en erstatning for konsultation, rådgivning eller behandling hos lægen.

GSK CH tilstræber, at indholdet på hjemmesiden er ajour, men kan ikke garantere at indholdet er komplet, korrekt og opdateret. Intet på hjemmesiden bør fortolkes som rådgivning eller anbefalinger og bør ikke danne grundlag for beslutninger eller handlinger. Det er vigtigt, at du rådfører dig med din læge vedrørende din egen særlige situation.

Du anvender hjemmesiden på egen risiko. GSK CH er ikke ansvarlig for nogen som helst skader, som opstår på grund af, at du har anvendt eller ikke har kunnet anvende hjemmesiden. Hjemmesiden stilles til rådighed, som den forefindes, og der gives ikke nogen garantier vedrørende dens kvalitet eller funktion.

Intet på denne hjemmeside skal ses som en opfordring til eller et tilbud om at investere i eller handle med GSK værdipapirer. Bemærk at aktuelle resultater kan være væsentligt forskellige fra eventuelle vurderinger eller forventninger udtrykt på hjemmesiden, og tidligere værdipapirkurser er ikke nødvendigvis en indikation af forventninger til den fremtidige udvikling.

LINKS

www.flixonase.dk kan der være links til relaterede hjemmesider, som GSK CH ikke kontrollerer. GSK CH tilstræber at angive links til andre hjemmesider, der overholder gældende lovgivning og GSK CH standarder, men bemærk at indholdet på tredjeparters hjemmesider kan ændres uden, at GSK CH underrettes. Vi kan derfor ikke drages til ansvar for og hæfter ikke for oplysninger eller vurderinger, der findes på tredjeparters hjemmesider. Disse links er en service for personer, der er interesserede i yderligere information om fx produkter eller sygdomsområder. Indhold og materiale på tredjeparters hjemmesider er ikke udarbejdet eller godkendt af GSK CH og kan angive en brug af GSK CHs produkter, der ikke er anbefalet af GSK CH. Læs derfor altid indlægssedlen nøje og konsultér evt. din læge, hvis du er i tvivl.


COPYRIGHT

GSK CH har ophavsretten til alt materiale på denne hjemmeside. Du har tilladelse til at kopiere materiale til ikke-kommercielt brug under forudsætning af, at hver kopi, der måtte tages, indeholder henvisninger til GSK CHs ophavsret og ansvarsfraskrivelser, og at det i øvrigt fremgår af materialet, at det stammer fra GSK CH.


Denne tekst skal ikke på nogen måde give udtryk for en overdragelse af ejendomsret eller licens – hverken underforstået, gennem passivitet eller på anden vis – til patent eller varemærke tilhørende GSK CH eller tredjeparter. Med undtagelse af det, der udtrykkeligt angives i ovenstående, skal tilsvarende gælde for ophavsret tilhørende GSK CH.

GSK CH har intet ejerskab af eller tilknytning til tredjeparters varemærker, der måtte findes på hjemmesiden. Sådanne varemærker anvendes kun til at identificere indehaverens produkter og services og GSK CHs anvendelse af disse varemærker skal ikke opfattes som værende en sponsorering eller rekommandation af disse varemærker fra GSK CHs side.


BEHANDLING AF PERSONPLYSNINGER

GSK CH behandler personoplysninger i overensstemmelse med den danske persondatalov og er persondataansvarlig for de personoplysninger, der kan indsamles på hjemmesiden.

GSK CH indsamler ikke nogen personoplysninger om dig, når du besøger hjemmesiden, uden at du er medvidende om dette. Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, som vi informerer om på forhånd, og som du frivilligt vælger at stille til rådighed for os, som fx navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.


GSK CH og/eller vores samarbejdspartnere anvender kun disse oplysninger til at udføre de tjenester, du har anmodet om. Vi videregiver ikke personoplysninger til tredjemand.


Nogle GSK CH hjemmesider benytter "cookies". En cookie er en datafil, som en server lagrer på din browser, når du anvender en hjemmeside. Cookies kan lagre mange typer oplysninger. Cookies hjælper os til at foretage en mere akkurat analyse af brugen af hjemmesiden. Vores server kan fx sætte en cookie, så du ikke behøver at skrive et password mere end én gang, når du bruger en af vores hjemmesider. I situationer, hvor der benyttes en cookie, vil den kun indsamle personlige oplysninger med din udtrykkelige tilladelse. Hvis du ikke vil acceptere cookies, kan du indstille din webbrowser til automatisk at afvise cookies eller informere dig om, at en hjemmeside indeholder cookies. Via webbrowseren kan du også slette tidligere gemte cookies. Se webbrowserens hjælpe-sider for flere oplysninger.


Som en service tilbyder vi links til andre hjemmesider, hvor du efter vores mening kan finde nyttige oplysninger. De fortrolighedsprocedurer, der er anført her, gælder ikke for disse hjemmesider. Vi foreslår, at du kontakter de pågældende hjemmesider direkte vedrørende indsamling af oplysninger og fortrolighedspolitik.
Ændringer i GSK CH’s procedurer for behandling af personoplysninger vil omgående blive offentliggjort på denne hjemmeside.


GSK har truffet tekniske foranstaltninger for at sikre, at oplysningerne beskyttes mod ødelæggelse ved ulykkestilfælde, samt mod ændringer, ulovlig spredning af eller ulovlig adgang til oplysningerne samt mod alle andre tilfælde af ulovlig behandling.


Du kan når som helst anmode om at få rettet forkerte oplysninger, ændre oplysninger, som du tidligere har afgivet, afvise at modtage fortsat information eller fortsat kontakt samt anmode om, at de personoplysninger, du har afgivet, skal slettes. Anmodning om information eller rettelser sendes til GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S på nedenstående adresse.


GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby